Piana PUR
Crossin Floor

Crossin® Floor to aplikowana natryskowo zamkniętokomórkowa piana sztywna o zwiększonej wytrzymałości i podwyższonej gęstości. Piana poliuretanową Crossin Floor, która zapewnia inwestorowi doskonałe właściwości termoizolacyjne nawet przy niewielkich grubościach rzędu kilku centymetrów. W wyniku natryśnięcia zmieszanego systemu bezpośrednio na izolowaną powierzchnię, tworzy się warstwa zamkniętokomórkowej twardej piany poliuretanowej o zwiększonej twardości i wytrzymałości, zwłaszcza na obciążenia oraz wpływ wód gruntowych.

Parametry Techniczne

Rodzaj pianki Zamknięto-komórkowa
Gęstość ≥ 50 kg/m³
Przewodność cieplna (λ) 0,023W/(m·K)

Parametry Techniczne

Rodzaj pianki Zamknięto-komórkowa
Gęstość ≥ 50 kg/m³
Przewodność cieplna (λ) 0,023W/(m·K)