Piana PUR
Crossin Roof

Crossin® Roof to aplikowana natryskowo zamkniętokomórkowa piana sztywna o zwiększonej wytrzymałości wynikającej z wyższej gęstości. Piana poliuretanowa Crossin Roof zapewnia doskonałe właściwości termoizolacyjne nawet przy niewielkich grubościach rzędu nawet kilku centymetrów. Izolacja pianą zamkniętokomórkową Crossin Roof, poza jednym z najniższych współczynników przenikania ciepła (U), zapewnia również bardzo wysoką izolację przed wilgocią a nawet szczelność przed wiatrem za czym idzie powierzchnie izolowane takie jak dachy zyskują zwiększenie wytrzymałości oraz szczelności powierzchni.

Parametry Techniczne

Rodzaj pianki Zamknięto-komórkowa
Gęstość ≥ 50 kg/m³
Przewodność cieplna (λ) 0,023W/(m·K)

Parametry Techniczne

Rodzaj pianki Zamknięto-komórkowa
Gęstość ≥ 50 kg/m³
Przewodność cieplna (λ) 0,023W/(m·K)