Piana PUR
Crossin Wall

Crossin® Wall to aplikowana natryskowo zamkniętokomórkowa piana sztywna (PUR). Piana ta zapewnia doskonałe właściwości termoizolacyjne nawet przy niewielkich grubościach rzędu kilku centymetrów. Niski współczynnik przenikania ciepła pozwala inwestorowi na ograniczenie grubości materiału izolacyjnego za czym idzie kosztów docieplenia inwestycji nawet o połowę w stosunku do klasycznych materiałów izolacyjnych. Sposób aplikacji i dobra przyczepność materiału do praktycznie każdego podłoża zapewnia doskonałe wykonanie izolacji w nawet trudnodostępnych miejscach.

Parametry Techniczne

Rodzaj pianki Zamknięto-komórkowa
Gęstość 36±2kg/m³
Przewodność cieplna (λ) 0,022W/(m·K)

Parametry Techniczne

Rodzaj pianki Zamknięto-komórkowa
Gęstość 36±2kg/m³
Przewodność cieplna (λ) 0,022W/(m·K)