Piana PUR
Crossin Attic Hard

Crossin® Attic Hard to aplikowana natryskowo zamkniętokomórkowa piana sztywna, która zapewnia inwestorowi doskonałe właściwości termoizolacyjne nawet przy niewielkich grubościach rzędu kilku centymetrów. Niski współczynnik przenikania ciepła pozwala inwestorowi na ograniczenie grubości materiału izolacyjnego nawet o połowę w stosunku do klasycznych materiałów izolacyjnych za czym idzie pozwala zredukować koszty wykonywanej izolacji.

Parametry Techniczne

Rodzaj pianki Zamknięto-komórkowa
Gęstość ≥35±2kg/m³
Przewodność cieplna (λ) 0,022 W/(m·K)

Parametry Techniczne

Rodzaj pianki Zamknięto-komórkowa
Gęstość 35±2kg/m³
Przewodność cieplna (λ) 0,022W/(m·K)